ใบรับรองของเรา

เราได้รับรางวัลจากหน่วยงานทดสอบและตรวจสอบคุณภาพของจีนที่มีชื่อ "บริษัท โมเดล" สำหรับผลิตภัณฑ์คุณภาพดีบริการหลังการขายความซื่อสัตย์และความซื่อสัตย์ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเราได้รับรางวัลที่น่าประทับใจมากมาย